Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

КСАНТОГЕНАТ

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на съдържанието на вода и определянето на чистотата на ксантогенат, който се използва в рудопреработвателната индустрия.

 

За определяне чистотата на ксантогената се използват валидирани вътрешнолабораторни методи: метод на Hirchkind, оловно-ацетатен метод и йодометричен метод.

 

Съдържанието на вода (влага) се определя по валидиран вътрешнолабораторен метод - титриметричен метод с автоматичен титратор (обемно титруване по Karl Fisher).

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

                                                повече информация